Gaasivõrguga liitumine

Gaasivõrguga liitumine toimub vastavuses maagaasivõrguga liitumise lepingule.

Liitumispakkumise koostamiseks ja liitumislepingu sõlmimiseks palume esitada meile kirjalik liitumistaotlus.

Et maagaasivõrguga liitumine oleks sujuv, soovitame:

  enne gaasipaigaldise ehitamist

 • sõlmida maagaasivõrguga liitumise leping;
 • koostada gaasipaigaldise projekt vastavalt tehnilistele tingimustele;
 • kooskõlastada gaasipaigaldise tööprojekt enne ehitustööde algust esmalt Gaasienergia AS-ga ning seejärel Inspecta Estonia OÜ ja teiste vajalike instantsidega;
 • valida gaasipaigaldise ehitaja, kes omab gaasitöödeks vajalikku pädevust;

 

  ning kui gaasipaigaldis on valmis, siis enne gaasipaigaldise kasutuselevõttu

 • tellida Inspecta Estonia OÜ-st gaasipaigaldise tehniline ülevaatus;
 • esitada meile tehniline dokumentatsioon, mis sisaldab:
  • Inspecta Estonia OÜ tehnilise ülevaatuse protokolli koopiat;
  • gaasipaigaldise projekti koopiat;
  • gaasipaigaldise välistorustiku teostusjooniseid kolmes eksemplaris paberkandjal ja ühes eksemplaris CD-l Microstation dgn-formaadis 2D-V7;
  • teatist gaasipaigaldise nõuetekohase projekteerimise ja ehitamise kohta (omaniku teatis);
 • sõlmida võrguteenuse osutamise ja maagaasi müügi leping;
 • leppida meiega kokku aeg gaasipaigaldise ühendamiseks Gaasienergia AS gaasivõrguga.