Kaevetööd

Maagaasitoru on märgistatud kas oranži värvi märketulpadega või märkesiltidega.

 

Märketulpadel ja -siltidel on tavaliselt järgmine informatsioon:

 • gaasitoru omaniku nimi ja telefoninumber
 • gaasitoru asukoht märketulba suhtes

 

Võtke kindlasti alati gaasitorustiku omanikuga ühendust, kui on küsimusi gaasitorustiku kohta. Seda eriti, kui:

 • peate tegema kaevetöid gaasitorustikule lähemal kui 5 m
 • plaanite teha lõhketöid gaasitorule lähemal kui 30 m
 • plaanite ehitada hoonet gaasitorule lähemal kui 20 m
 • projekteerite kommunikatsioone/ehitisi gaasitoru läheduses

 

Plaanilised tööd palume meiega eelnevalt kooskõlastada.

Avariilistest töödest palume meid viivitamatult teavitada!

Töödele saab meie esindajat kohale kutsuda kas kirjalikult või telefoni teel. Esindaja kohale kutsumiseks palume esitada järgmised andmed:

 • tööde teostaja (firma nimi, aadress, kontakttelefon)
 • tööde iseloom ja koht
 • Gaasienergia AS kooskõlastuse number ja kuupäev
 • töödejuhataja nimi ja kontakttelefon
 • tööde soovitav aeg