Kliendiinfo

Kuidas arvestatakse võrguteenuse hinda? Miks on võrguteenuse hind astmeline?

Võrguteenuse hinda arvestatakse kalendriaasta põhiselt. Kalendriaasta alusel toimub hinna arvestus seepärast, et Gaasienergia AS majandusaasta on kalendriaasta ning kõik hinnakooskõlastused Konkurentsiametiga on kalendriaastapõhised. Võrguteenuse arvestus kalendriaasta põhiselt võrreldes mistahes muu aastase perioodiga, ei too kaasa ebaõiglast arvestust – sõltumata sellest, millisel hetkel arvestust alustatakse, on tarbitud koguse maksumus ikka sama. Võrguteenuse hinna määramisel hakatakse võrguteenuse astmete koguseid arvestama kalendriaasta alguses 0 m³ kogusest ehk rakendatakse võrguteenuse koguse 1.astet (kogus 0 m³ – 750 m³). Ületades kalendriaasta jooksul 750 m³ koguse piiri, rakendatakse võrguteenuse koguse 2.astet (751 m³ – 3000 m³). Ja nii jätkub astmete rakendamine kuni kalendriaasta lõpuni. Uuel kalendriaastal algab astmete arvestus jälle 0 m³ kogusest ehk 1.astmest. Astmelise võrguteenuse arvestuspõhimõtted tagavad, et meie klient saab osta võrguteenust odavama hinnaga, kui täitub teatud aastane ostumaht. Sellise koguste arvestamisega on kliendil alati teada hetkel kasutatava võrguteenuse koguse maksumus. Kehtiva võrguteenuse hinnakirja leiad siit.

Kuidas vahetada gaasi müüjat?

Maagaasi turg on vaba ning vastavalt Maagaasiseadusele võib maagaasi osta mistahes sobivalt gaasimüüjalt. Gaasimüüja vahetamiseks tuleb esitada vastav avaldus sellele gaasimüüjale, kellelt soovitakse maagaasi edaspidi osta. Avalduse esitamise viisi ja vormi määrab iga ettevõte ise. Avaldus tuleb esitada vähemalt 21 päeva enne soovitud gaasimüüja vahetamise aega. Gaasimüüja vahetamise kuupäeva seisuga fikseerime kirjaliku aktiga ülemineku hetke gaasiarvesti näidu, mille edastame uuele gaasimüüjale. Edaspidi tuleb gaasiarvesti näit endiselt teatada Gaasienergia AS-le. Näidud edastame iga kuu alguses gaasimüüjale.

Kuidas taotleda talumistasu?

Talumistasu taotlemise informatsiooni leiad siit.