Kooskõlastused

 

Kooskõlastame meie tegevuspiirkondi puudutavaid:

  • Projekte (ehitusprojektid, kommunikatsioonide projektid, tööde projektid) ja detailplaneeringuid

Projektide/detailplaneeringute kooskõlastamine toimub paberkandjal. Projektid palume esitada kahes eksemplaris (millest üks jääb Gaasienergia AS-le) värvitrükis üldjuhul 1:500 mõõtkavas joonistega. Kooskõlastuse aeg palume eelnevalt kokku leppida.

Kooskõlastamisele postiga saadetud dokumentidele palume kindlasti lisada oma kontaktandmed. Postiga saadetud dokumendid kooskõlastatakse üldjuhul ühe nädala jooksul. Kooskõlastusest anname omapoolselt teada.

  • Geodeetilise alusplaane

Geodeetilise alusplaani kooskõlastamiseks palume saata joonis DWG-formaadis aadressile gaasienergia@adven.com. Geodeetiliste alusplaanide kooskõlastamine toimub üldjuhul e-posti teel.

  • Gaasipaigaldise tööprojekte

Enne ehitustööde algust on soovitav gaasipaigaldise tööprojekt kooskõlastada kõigepealt Gaasienergia AS-ga, et veenduda projekti vastavuses sõlmitud liitumislepinguga ja projekti koostamiseks väljastatud tehniliste tingimustega.

Gaasienergia AS-ga eelnev kooskõlastamine on soovitatav vältimaks olukordi, kus peale gaasipaigaldise väljaehitamist selgub, et see ei vasta liitumislepingus kokkulepitule ning tehnilistes tingimustes kirjeldatud nõuetele. Vastasel juhul kuulub gaasipaigaldis ümberehitamisele ning dokumendid ümbervormistamisele.

 

Kooskõlastuste tasu vastavalt lisateenuste hinnakirjale. Detailplaneeringute kooskõlastamine on tasuta.