Maagaas

Kuidas käituda maagaasilekke korral?

Selleks, et maagaasi olemasolu õhus lihtsamini tuvastada, on maagaas lõhnastatud. Kuid lõhna põhjal saab otsustada ainult gaasi olemasolu, aga raske on hinnata lekkinud gaasi hulka.

Gaasi lõhna on tunda juba siis, kui seda on õhus 0,1%. Maagaas on süttiv, kui seda on õhus vähemalt 5%. Kui õhuga on segunenud gaasi üle 15%, siis on õhk liiga raske selleks, et süttida. Maagaas on õhust kergem, mistõttu tõuseb see ülespoole.

Käitumisjuhised gaasilekke korral leiad siit.

Kas maagaas on kergeti süttiv? Kas maagaas võib plahvatada?

Süttimiseks peab gaasi konsentratsioon õhus olema vähemalt 5%, aga mitte rohkem kui 15%. Kui gaasi konsentratsioon on üle 15%, siis on õhk liiga raske, et süttida.

Maagaas võib plahvatada kui gaas lekkib kontrollimatult suletud ruumi. Kui maagaas põlema süttib, siis on põlemine ja põlemisväljundi laienemine nii kiire, et see viib lekkekoha ümber oleva suletud ruumi plahvatamiseni.

Kas maagaasi lõhnastamine on tervisele kahjulik?

Maagaasi lõhnastamiseks lisatakse maagaasile odoranti. Odoranti lisatakse maagaasile nii väike kogus, et see ei muuda maagaasi omadusi.

Odorandil on ebameeldiv lõhn seepärast, et oleks võimalik võimalikult lihtsalt ja kiiresti tuvastada gaasi olemasolu õhus. Odorandi lisamine tagab, et gaasi lõhna on tunda juba siis, kui seda on õhus 0,1%.

Odorant laguneb põlemisprotsessis, nii et see ei lõhnasta vingugaasi.

Kuidas kindlustada, et erinevad kaevetööd ei kahjustaks gaasitorustikku?

Gaasi jaotustorustik rajatakse üldjuhul 0,9 meetri sügavusele. Gaasitorustik märgistatakse märketulpadega (oranži värvi), millel on torustiku omaniku nimi.

Asulapiirkondades ei pruugi torustik märketulpadega olla märgistatud, kui see ei sobi esteetiliselt või segab korrashoidu. Sellisel juhul võib torustiku asukoha märgitus olla asendatud sulgeseadmete märgisustega (näiteks lähedal asuval aial või majaseinal).

Teostades kaevetöid gaasitorustiku läheduses, tuleb kindlasti eelnevalt gaasitorustiku omanikuga ühendust võtta. Kontakttelefon on märketulbal.

Kaevetööde kooskõlastamine ja esindaja kohalekutsumine on tasuta.

Kas maagaasitorul saab midagi kasvatada?

Maagaasitorustiku kaitsevööndis ei tohi kasvatada puid ja põõsaid. Kaitsevööndi laius sõltub gaasitorustiku rõhuklassist. Gaasienergia AS võrgus on kaitsevööndi laiuseks üldjuhul 1+1 meeter. Ilupõõsaid võib kasvatada ja põlluharimist teostada. Põldu väiketraktoriga künda võib, kui gaasitoru on vähemalt 1 m sügavusel.