Liitumispakkumine

Peale liitumistaotluse esitamist ning vajalike andmete saamist, koostame kirjaliku liitumispakkumise, mis sisaldab muuhulgas:

  • liituva kinnistu liitumispunkti asukoha kirjeldust
  • gaasi rõhku liitumispunktis
  • gaasi maksimaalset tunnikulu
  • nõudeid gaasikulu mõõtevahendile
  • nõudeid projekteerimis- ja ehitustöödele
  • gaasivõrguga liitumise tasu
  • liitumispakkumise kehtivuse aega
  • võimalikke eritingimusi

Maagaasivõrguga liitumise tasu arvutatakse vastavuses Konkurentsiameti otsusega nr 007/08LT 06.10.2008 kooskõlastatud liitumistasu arvutamise metoodikale.