Lisateenuste hinnakiri

Teenus Maksumus (EUR)
ilma km km-ga
Võlgnevuse tõttu gaasi sulgemine ja avamine ilma keevitus- ja kaevetöödeta1 140,00 168,00

1 Kui tööde läbiviimiseks on vajalikud keevitus- ja/või kaevetööd, lisandub arvele nimetatud tööde maksumus. 

Gaasitorustiku sulgemise/ avamise teenuste osutamise kord:

  • Gaasitarbija gaasi sulgemine/ avamine hädaolukorrast tingituna toimub Gaasienergia AS poolt tasuta.
  • Gaasitarbija gaasi sulgemisel võrguteenuse- või maagaasi ostu-müügilepingu tingimuste rikkumise tõttu tarbija poolt, avatakse gaas alles pärast sulgemise põhjuste kõrvaldamist. Gaasi avamisel tasub tarbija gaasi sulgemise ja taasavamise teenuse eest vastavalt avamise hetkel kehtivale teenuste hinnakirjale.
  • Kui tarbija soovib oma gaasipaigaldise lahtiühendamist gaasivõrgust (teostatakse välistorustiku läbilõige), esitab ta vastavasisulise avalduse 30 päeva ette ning tasub teenuse eest vastavalt ettevõtte poolt koostatud kalkulatsioonile.