Maagaasi ohutus

Maagaas on põlev aine, kuid õigesti kasutatuna turvaline. Ohutuse tagamiseks tehakse gaasipaigaldisele enne gaasi kasutuselevõttu rõhu- ja hermeetilisuse test. Eestis teostab sellist kontrolli Inspecta Estonia OÜ.

Gaasienergia AS võrgus tarnitav maagaas on lõhnastatud, sest looduslikult on maagaas lõhnatu.

Soovitame paigaldada katlaruumi magnetkaitseklapp koos gaasianduriga, mis sulgeb gaasi lekke korral automaatselt hoonesse tuleva gaasitorustiku.

Samuti veenduge, et väljaspool hoonet asuv täiendav sulgeseade (kas hoone seinapealne kraan või  kinnistu sisene maa-alune kraan)  oleks ligipääsetav ja lihtsate abivahenditega vajadusel kiiresti suletav.

Maagaasi ohutuse eelduseks on töötav ja usaldusväärne maagaasi jaotussüsteem, kasutuskindlad gaasiseadmed ning oskuslikud kasutajad.

Gaasivaldkonna tööd nõuavad tegevusluba. Seepärast on oluline enne gaasitööde tellimust veenduda, et tööde tegijal on olemas vastav pädevus.

Häireteta gaasivarustuse tagamiseks on tähtis, et kaevetööde teostamisel gaasitorustike läheduses kutsutaks eelnevalt kohale Gaasienergia AS esindaja.

Täpsemad juhised käitumiseks gaasiavarii korral leiate siit.