Võrguteenuse tasu hinnad alates 1. jaanuarist 2019
29.10.2018

Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastustele tõuseb alates 1. jaanuarist 2019 Elering AS-i ülekandevõrkude võrguteenuse tasu, mis omakorda mõjutab kõigi jaotusvõrkude, sealhulgas ka Gaasienergia AS-i võrguteenuse lõppmaksumust.

Nimetatud hinnatõus tuleneb eelkõige investeeringutest, mis on seotud kogu piirkonna gaasivarustuse sõltumatuse suurendamisega ning vajadusest täita Euroopa Liidu regulatsioonidest tulenevaid varustuskindluse nõudeid.

Eelkirjeldatud hinnatõus toob kaasa Gaasienergia AS-i võrguteenuse lõppmaksumuse muutuse ning alates 1. jaanuarist 201 on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud Gaasienergia AS-i võrguteenuse hinnad järgmised:

Pääsküla võrgupiirkonnas 0,1480 €/m3 (käibemaksuta) 0,1776 €/m3 (käibemaksuga)

Rapla võrgupiirkonnas müügimahul: hind (EUR/m3) käibemaksuta hind (EUR/m3) käibemaksuga
Aste nr 1 0-750m³ 0,11320 0,13584
Aste nr 2 751-3 000m³ 0,10319 0,12383
Aste nr 3 3 001-10 000m³ 0,09537 0,11444
Aste nr 4 10 001m³ ja rohkem 0,07901 0,09481

 

Tabasalu võrgupiirkonnas müügimahul: hind (EUR/m3) käibemaksuta hind (EUR/m3) käibemaksuga
Aste nr 1 0-750m³ 0,13977 0,16772
Aste nr 2 751-3 000m³ 0,12967 0,15560
Aste nr 3 3 001-10 000m³ 0,12179 0,14615
Aste nr 4 10 001m³ ja rohkem 0,10530 0,12636