Võrguteenuse tasu hinnad alates 1. juulist 2018
16.04.2018

Vastavalt Konkurentsiameti kooskõlastustele tõuseb alates 1. juulist 2018 Elering AS-i ülekandevõrkude võrguteenuse tasu, mis omakorda mõjutab kõigi jaotusvõrkude, sealhulgas ka Gaasienergia AS-i võrguteenuse lõppmaksumust.

Nimetatud hinnatõus tuleneb eelkõige investeeringutest, mis on seotud kogu piirkonna gaasivarustuse sõltumatuse suurendamisega ning vajadusest täita Euroopa Liidu regulatsioonidest tulenevaid varustuskindluse nõudeid. Tarbijate jaoks toob see kaasa ligikaudu kaheprotsendilise gaasi lõpphinna kallinemise.

Eelkirjeldatud hinnatõus toob kaasa Gaasienergia AS-i võrguteenuse lõppmaksumuse muutuse ning alates 1. juulist 2018 on Konkurentsiameti poolt kooskõlastatud Gaasienergia AS-i võrguteenuse hinnad järgmised:

Rapla võrgupiirkonnas müügimahul: hind (EUR/m3) käibemaksuta hind (EUR/m3) käibemaksuga
Aste nr 1 0-750m³ 0,11084 0,133008
Aste nr 2 751-3 000m³ 0,10083 0,120996
Aste nr 3 3 001-10 000m³ 0,09301 0,111612
Aste nr 4 10 001m³ ja rohkem 0,07665 0,09198

 

Tabasalu võrgupiirkonnas müügimahul: hind (EUR/m3) käibemaksuta hind (EUR/m3) käibemaksuga
Aste nr 1 0-750m³ 0,13739 0,164868
Aste nr 2 751-3 000m³ 0,12729 0,152748
Aste nr 3 3 001-10 000m³ 0,11941 0,143292
Aste nr 4 10 001m³ ja rohkem 0,10292 0,123504