Rapla piirkonna võrguteenuse hinnad

Rapla piirkonna võrguteenuse hinnad alates 01.05.2016

Võrguteenuse müügikogus

Hind käibemaksuta (EUR/m³)

Hind käibemaksuga (EUR/m³)

Aste 1 0 kuni 750 m³

0,10416

0,12499

Aste 2 751 kuni 3 000 m³

0,09415

0,11298

Aste 3 3 001 kuni 10 000 m³

0,08633

0,10360

Aste 4 10 001 kuni … m³

0,06997

0,08396

Rapla piirkonna võrguteenuse hinnad alates 01.07.2018

Võrguteenuse müügikogus

Hind käibemaksuta (EUR/m³)

Hind käibemaksuga (EUR/m³)

Aste 1

0 kuni 750 m³

0,11084

0,133008

Aste 2

751 kuni 3 000 m³

0,10083

0,120996

Aste 3 3 001 kuni 10 000 m³

0,09301

0,111612

Aste 4 10 001 kuni … m³

0,07665

0,09198

Maagaasi temperatuur võrguettevõtja võrgus 2018. aasta juunis: 13,63°C / 286,78 °K