Rapla piirkonna võrguteenuse hinnad

Rapla piirkonna võrguteenuse hinnad alates 01.01.2019

Võrguteenuse müügikogus

Hind käibemaksuta (EUR/m³)

Hind käibemaksuga (EUR/m³)

Aste 1

0 kuni 750 m³

0,11320

0,13584

Aste 2

751 kuni 3 000 m³

0,10319

0,12383

Aste 3 3 001 kuni 10 000 m³

0,09537

0,11444

Aste 4 10 001 kuni … m³

0,07901

0,09481

Maagaasi temperatuur võrguettevõtja võrgus 2019. aasta septembris: 14.25°C / 287.40°K.

Maagaasiaktsiis alates 01.01.2019 on 0,06331 (EUR/m³), millele lisandub käibemaks (käibemaksuga 0,07597 (EUR/m³)).