Tabasalu piirkonna võrguteenuse hinnad

Tabasalu piirkonna võrguteenuse hinnad alates 01.05.2016

Võrguteenuse müügikogus

Hind käibemaksuta (EUR/m³)

Hind käibemaksuga (EUR/m³)

Aste 1

0 kuni 750 m³

0,13067

0,156804

Aste 2

751 kuni 3 000 m³

0,12057

0,144684

Aste 3 3 001 kuni 10 000 m³

0,11269

0,135228

Aste 4 10 001 kuni … m³

0,09620

0,11544

Tabasalu piirkonna võrguteenuse hinnad alates 01.07.2018

Võrguteenuse müügikogus

Hind käibemaksuta (EUR/m³)

Hind käibemaksuga (EUR/m³)

Aste 1

0 kuni 750 m³

0,13739

0,164868

Aste 2

751 kuni 3 000 m³

0,12729

0,152748

Aste 3 3 001 kuni 10 000 m³

0,11941

0,143292

Aste 4 10 001 kuni … m³

0,10292

0,123504

Maagaasi temperatuur võrguettevõtja võrgus 2018. aasta juunis: 13,63°C / 286,78 °K