Tabasalu piirkonna võrguteenuse hinnad

Tabasalu piirkonna võrguteenuse hinnad alates 01.01.2020

Võrguteenuse müügikogus

Hind käibemaksuta (EUR/m³)

Hind käibemaksuga (EUR/m³)

Aste 1

0 kuni 750 m³

0,15194

0,182328

Aste 2

751 kuni 3 000 m³

0,14193

0,170316

Aste 3 3 001 kuni 10 000 m³

0,13411

0,160932

Aste 4 10 001 kuni … m³

0,11775

0,1413

Maagaasi temperatuur võrguettevõtja võrgus 2020. aasta märtsis: 3,64°C / 276,79 °K.

Maagaasiaktsiis alates 01.01.2020 on 0,07914 (EUR/m³), millele lisandub käibemaks (käibemaksuga 0,09497 (EUR/m³)).