Tabasalu piirkonna võrguteenuse hinnad

Tabasalu piirkonna võrguteenuse hinnad alates 01.01.2019

Võrguteenuse müügikogus

Hind käibemaksuta (EUR/m³)

Hind käibemaksuga (EUR/m³)

Aste 1

0 kuni 750 m³

0,13977

0,16772

Aste 2

751 kuni 3 000 m³

0,12967

0,15560

Aste 3 3 001 kuni 10 000 m³

0,12179

0,14615

Aste 4 10 001 kuni … m³

0,10530

0,12636

Maagaasi temperatuur võrguettevõtja võrgus 2019. aasta augustis: 16.63°C / 289.78°K.

Maagaasiaktsiis alates 01.01.2019 on 0,06331 (EUR/m³), millele lisandub käibemaks (käibemaksuga 0,07597 (EUR/m³)).