Tabasalu piirkonna võrguteenuse hinnad

Tabasalu piirkonna võrguteenuse hinnad alates 01.07.2018

Võrguteenuse müügikogus

Hind käibemaksuta (EUR/m³)

Hind käibemaksuga (EUR/m³)

Aste 1

0 kuni 750 m³

0,13739

0,164868

Aste 2

751 kuni 3 000 m³

0,12729

0,152748

Aste 3 3 001 kuni 10 000 m³

0,11941

0,143292

Aste 4 10 001 kuni … m³

0,10292

0,123504

Maagaasi temperatuur võrguettevõtja võrgus 2018. aasta augustis: 17,51°C / 290,66 °K.

Maagaasiaktsiis alates 01.01.2018 on 0,05065€/m³, millele lisandub käibemaks (käibemaksuga 0,06078€/m³).