Tabasalu piirkonna võrguteenuse hinnad

Tabasalu piirkonna võrguteenuse hinnad alates 01.01.2020

Võrguteenuse müügikogus

Hind käibemaksuta (EUR/m³)

Hind käibemaksuga (EUR/m³)

Hind käibemaksuta (EUR/m³) alates 01.03.2021

Hind käibemaksuga (EUR/m³) alates 01.03.2021

Aste 1

0 kuni 750 m³

0,15194

0,182328

0,15711

0,188532

Aste 2

751 kuni 3 000 m³

0,14193

0,170316

0,14710

0,17652

Aste 3 3 001 kuni 10 000 m³

0,13411

0,160932

0,13928

0,167136

Aste 4 10 001 kuni … m³

0,11775

0,1413

0,12292

0,147504

Maagaasi temperatuur võrguettevõtja võrgus 2020. aasta detsembris: 5,32°C / 278,47°K.

Maagaasiaktsiis alates 01.05.2020 on 0,040 (EUR/m³), millele lisandub käibemaks (käibemaksuga 0,048 (EUR/m³)).