Tabasalu piirkonna võrguteenuse hinnad

Tabasalu piirkonna uued võrguteenuse hinnad alates 01.05.2016

Tabasalu piirkond

Võrguteenuse müügikogus

Hind käibemaksuta (EUR/m³)

Hind käibemaksuga (EUR/m³)

Aste 1

0 kuni 750 m³

0,13067

0,156804

Aste 2

751 kuni 3 000 m³

0,12057

0,144684

Aste 3 3 001 kuni 10 000 m³

0,11269

0,135228

Aste 4 10 001 kuni … m³

0,09620

0,11544

Tabasalu piirkonna võrgutemperatuur 2017. aasta oktoobris: 10,85°C / 284 °K