Tehnilised tingimused

Tehnilisi tingimusi väljastame:

 • gaasipaigaldise projektide koostamiseks
 • detailplaneeringute koostamiseks
 • meie tegevuspiirkonda projekteeritavate teiste kommunikatsioonide/ehitiste projektide koostamiseks

Tehniliste tingimuste väljastamiseks detailplaneeringute ja teiste kommunikatsioonide/ehitiste projektide koostamiseks palume esitada kirjalik taotlus, kus oleks märgitud:

 • lühike kirjeldus, milleks tehnilisi tingimusi soovitakse
 • objekti aadress või asukoha kirjeldus (s.h. ka katastriüksuse nimi ja tunnus)
 • objekti või tööde iseloomustus
 • taotluse esitaja kontaktandmed

 

Tehnilised tingimused gaasipaigaldise tööprojekti koostamiseks

Tehnilisi tingimusi gaasipaigaldise tööprojekti koostamiseks väljastame peale liitumislepingu sõlmimist, kuna liitumislepingus lepitakse iga liitujaga kokku liitumisega seotud küsimused, mida tuleb arvestada tehniliste tingimuste ja gaasipaigaldise tööprojekti koostamisel.

Tehnilistes tingimustes fikseeritakse:

 • liituva kinnistu andmed ning liitumispunkti asukoht
 • nõuded gaasipaigaldise projekteerimiseks ja ehitamiseks
 • nõuded sulgeseadmete olemasolule ja asukohale
 • mõõtevahendi suurus ja asukoht
 • projekti kooskõlastamise tingimused
 • tehniliste tingimuste kehtivuse aeg

 

Tehniliste tingimuste väljastamine on tasuta.