Gaasipaigaldise tehnilised tingimused

Tehnilised tingimused gaasipaigaldise tööprojekti koostamiseks

Tehnilisi tingimusi gaasipaigaldise tööprojekti koostamiseks väljastame peale liitumislepingu sõlmimist, kuna liitumislepingus lepitakse iga liitujaga kokku liitumisega seotud küsimused, mida tuleb arvestada tehniliste tingimuste ja gaasipaigaldise tööprojekti koostamisel.

Tehnilistes tingimustes fikseeritakse:

  • liituva kinnistu andmed ning liitumispunkti asukoht
  • nõuded gaasipaigaldise projekteerimiseks ja ehitamiseks
  • nõuded sulgeseadmete olemasolule ja asukohale
  • mõõtevahendi suurus ja asukoht
  • projekti kooskõlastamise tingimused
  • tehniliste tingimuste kehtivuse aeg

Muude projektide koostamiseks vajalike tehniliste tingimuste väljastamiseks palume meile esitada kirjalik taotlus.

Tehniliste tingimuste väljastamine on tasuta.