Tüüptingimused

Võrguteenuse osutamise lepingu tüüptingimused

Võrguteenuse müük toimub vastavuses Konkurentsiameti 02.10.2015 otsusega nr 7.1-13/15-007 kooskõlastatud võrgulepingu tüüptingimustele.

Gaasienergia AS võrgulepingu tüüptingimused (pdf).