Tüüptingimused

Maagaasiseaduse mõistes on gaasitarbijad jagatud kodutarbijateks ja vabatarbijateks. Kodutarbija on tarbija, kes tarbib maagaasi kodumajapidamises.

Maagaasi ja võrguteenuse müük toimub lepingu alusel.

 

Maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale

Maagaasi müük toimub vastavuses Konkurentsiameti 04.06.2015 otsusega nr 7.1-13/15-003 kooskõlastatud kodutarbija maagaasi müügilepingu tüüptingimustele.

Gaasienergia AS maagaasi müügilepingu tüüptingimused kodutarbijale (pdf)

 

Võrguteenuse osutamise lepingu tüüptingimused

Võrguteenuse müük toimub vastavuses Konkurentsiameti 02.10.2015 otsusega nr 7.1-13/15-007 kooskõlastatud võrgulepingu tüüptingimustele.

Gaasienergia AS võrgulepingu tüüptingimused (pdf).