Tüüptingimused

Võrguteenuse hind on Konkurentsiametiga kooskõlastatud:

  • gaasi absoluutsel normaalrõhul 1,01325 bar;
  • gaasi normaaltemperatuuril +20oC.

Gaasienergia AS gaasivõrgus olev maagaas vastab vähemalt järgmistele kvaliteedinäitajatele:

  • gaasirõhk liitumispunktis: min 0,018 bar; max 5,0 bar
  • gaasi ülemine kütteväärtus: min 36,70 MJ/m³; max 38,00 MJ/m³
  • gaasi alumine kütteväärtus: min 32,70 MJ/m³; max 34,00 MJ/m³
  • metaani sisaldus mahus: min 96,91%; max 98,33%
  • gaas on lõhnastatud

Võrguteenuse hind on astmeline. Võrguteenuse maksumuse arvutamise aluseks on ostja poolt Gaasienergia AS-i ühest liitumispunktist kalendriaasta jooksul võrguteenuse maksumuse arvutamise hetkeks tarbitud gaasikogus.

Võrguteenuse hinna arvestusmetoodika põhimõtte järgi arvutatakse Ostja poolt kalendriaasta algusest tarbitud kuni seitsmesaja viiekümne kuupmeetri (750 m3) gaasikoguse võrguteenuse maksumus vastavalt astme nr 1 hinnale. Ületades kalendriaasta jooksul seitsmesaja viiekümne kuupmeetri (750 m3) maagaasi tarbimise piiri, arvutatakse alates seitsmesaja viiekümne esimesest kuupmeetrist (751 m3) tarbitud gaasikoguse võrguteenuse maksumus vastavalt astme nr 2 (751 kuni 3000 m3) hinnale. Ületades kalendriaasta jooksul kolme tuhande kuupmeetri (3000 m3) maagaasi tarbimise piiri, arvutatakse alates kolme tuhande esimesest kuupmeetrist (3001 m3) tarbitud gaasikoguse võrguteenuse maksumus vastavalt astme nr 3 (3001 kuni 10 000 m3) hinnale. Ning ületades kalendriaasta jooksul kümne tuhande kuupmeetri(10 000 m3) maagaasi tarbimise piiri, arvutatakse alates kümne tuhande esimesest kuupmeetrist (10 001 m3) tarbitud gaasikoguse võrguteenuse maksumus vastavalt astme nr 4 (10 001 … m3) hinnale. Järgmisel kalendriaasta 1. jaanuaril alustatakse Ostja poolt tegelikult tarbitava gaasikoguse võrguteenuse maksumuse arvutamist uuesti astmest nr 1.

Võrguteenuse müük toimub vastavuses Konkurentsiameti kooskõlastatud Gaasienergia AS-i võrguteenuse osutamise lepingu tüüptingimustele.