Võrguteenuse müük

Võrguteenus oma olemuselt on maagaasi jaotamise teenus meie tegevuspiirkondades. Võrguteenuse pakkumiseks tagame oma gaasivõrgus:

  • võrgu töö- ja varustuskindluse
  • võrgu toimimise ja arenduse
  • võrgu kaudu jaotatava maagaasi mõõtmise